Siųsti el.paštu Spausdinti Facebook Linkedin Twitter

Muziejai

+ -

Kauno miesto muziejus
M. Valančiaus g. 6
Tel. +370 37 208220; +370 37 322584

1898 m. lapkričio 25 d. Kauno  miesto Valdyba nutarė paruošti muziejaus statutą ir šalia Rotušės buvusio pašto pastate paskyrė patalpas, kuriose jis įsikūrė 1907 m. ir veikė iki 1936 m. Jo rinkinius sudarė eksponatai atspindintys miesto prekybą, amatus, miestiečių kultūrą, buitį. Kauno miesto muziejus atkurtas Kauno miesto tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu. Šiuo metu čia veikia ekspozicija „Kaunas laiko ženkluose“, „Kauno gatvė“,  kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinio buto, Bažnyčios kronikos, bažnytinio meno, Kauno Arkivyskupijos ekspozicijos....

Daugiau informacijos >>
 


 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g. 55
Tel. +370 37 229475

Daugiau informacijos >>
 

  
  
  
Mykolo Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Tel. +370 37 322788

Daugiau informacijos >>
 Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33
Tel. +370 37 320589; +370 37 201778

Istorinės Laikinosios sostinės Prezidentūros rūmų istorija prasidėjo nuo 1846 metų. Prezidentūra 1998-2003 m. restauruota ir šiuo metu atvira lankytojams kaip Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys.Rūmus simboliškai „saugo“ iš bronzos lietos trijų tarpukario prezidentų figūros: A. Smetonos, K. Griniaus , A. Stulginskio.

Daugiau informacijos >>
 

 


Keramikos muziejus
Rotušės a. 15
Tel. +370 37 203572

Daugiau informacijos >>
  
  
  
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Tel. +370 37 798995

Daugiau informacijos >>
 Kauno Pilis

Pilies g. 17
Tel. +370 37 300672

Kauno pilis – tai pirmoji mūrinė pilis Lietuvoje, pradėta statyti XIV a. viduryje Nemuno ir Neries santakoje. Kauno pilis davė pradžią Kauno miesto kūrimuisi. Kauno pilis yra Kauno miesto muziejaus skyrius: čia eksponuojamos tapybos, skulptūros, keramikos ir kitos parodos, vyksta šventiniai renginiai.

Daugiau informacijos >>
 

Renato Dūdos nuotrauka
 A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
V. Putvinskio g. 64
Tel. +370 37 221587

Daugiau informacijos >>
 
  
  
  
Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės
memorialinis muziejus

E. Fryko g. 14
Tel. +370 37 229967; +370 652 13621

Daugiau informacijos >>
 Juozo Zikaro memorialinis muziejus

J. Zikaro g. 3
Tel. +370 37  223205; +370 652 13621

Daugiau informacijos >>
 
  
 IX forto muziejus
Žemaičių pl. 73
Tel. +370 37 377750, +370 37 377748

1879 m. liepos 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį Kauno tvirtovei statyti. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1914 m.) Kauno miestas buvo apjuostas devyniais fortais, tarp jų esančiomis baterijomis ir kitais gynybiniais įtvirtinimais. Kaunas tapo carinės Rusijos imperijos pirmos klasės tvirtove...

Daugiau informacijos >>
 

  
  
Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Laisvės alėja 106
Tel./faksas +370 37 229675

Daugiau informacijos >>
 Lietuvos aviacijos muziejus
Veiverių g. 132
Tel.: +370 37 295547; +370 37 390357

Daugiau informacijos >>
 
  
 Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
Tel. +370 37 20 62 10; +370 37 207936

Lietuvos švietimo istorijos muziejus įkurtas 1922 m. (vadinosi Pedagoginis muziejus) ir yra vienas seniausių muziejų Lietuvoje. Muziejuje kaupiama, tyrinėjama, saugoma, eksponuojama ir populiarinama  medžiaga apie Lietuvos švietimo raidą nuo pirmųjų mokyklų Lietuvoje įsteigimo iki 1990 m. Vaikams ir jaunimui siūlomi edukaciniai užsiėmimai, periodiškai rengiamos įvairios parodos, vyksta kultūriniai renginiai.

Daugiau informacijos >>
 

  
  


Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
B. Sruogos g. 21
Tel. +370 37 730474

Daugiau informacijos >>
 
Kauno rajono muziejus 

Pilies takas 4, Raudondvaris
Tel.: +370 612 53314 

Daugiau informacijos >>
 
    Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Tel. +370 37 206842

Maironio lietuvių literatūros muziejus įkurtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio Maironio namuose. Lankytojai gali apžiūrėti autentiškai atkurtus aštuonis memorialinius kambarius, aplankyti pastovias ekspozicijas ir laikinąsias parodas. Muziejuje vyksta ir įvairūs renginiai – rašytojų jubiliejiniai vakarai, knygų pristatymai, organizuojama kasmetinė literatūrinė mokslinė konferencija, Poezijos pavasario šventė. Aktyviai dirbama su moksleiviais – vyksta kūrybos ir meninio skaitymo konkursai, viktorinos, nuolat vedamos ekskursijos ir edukacinės programos.

Daugiau informacijos >>
 

  
  


Juozo Grušo memorialinis muziejus
Kalniečių g. 93
Tel. +370 37 330860

Daugiau informacijos >>
 
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus
Aleksoto g. 10-4
Tel. +370 37 222371

Daugiau informacijos >>
 
  
 Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64
Tel. +370 37 320765; +370 37 422146

Muziejaus rinkinį sudaro archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos rinkiniai, pasakojantys apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą; „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą daiktai ir dokumentai, fotonegatyvų ir fotonuotraukų kolekcijos; užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcija, dokumentų ir knygų rinkinys.

Muziejus kaupia, saugo, restauruoja, tiria ir propaguoja lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kovų už laisvę ir nepriklausomybę paminklus, eksponatus, kurie pasakoja apie Lietuvos istoriją, ginklų bei karinės atributikos evoliuciją, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, supažindinančias su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.

Virtualus turas po muziejų >>

Daugiau informacijos >>
 

 
  
  
  
Vaikų literatūros muziejus
K. Donelaičio g. 13
Tel. +370 37  206488

Daugiau informacijos >>
 Salomėjos Nėries memorialinis muziejus
S. Nėries g. 7
Tel. +370 37 373606

Daugiau informacijos >>
 
  
 Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus pogrindžio spaustuvė „ab“

Salių kaimas, Domeikavos seniūnija
Tel. +370 37 553249; +370 601 86521

1979 m. spaustuvininkas Vytautas Andziulis savo sodyboje, po namu iškastame požemyje, įrengė slaptą spaustuvę. Joje sovietmečiu spausdino patriotinio ir religinio turinio leidinius, kas buvo labai svarbu kovojant dėl Lietuvos laisvės. Sutarę bendradarbiauti, V. Andziulis ir Juozas Bacevičius nelegalią spaustuvę pavadino „ab“ (pavardžių pirmosios raidės)...

Daugiau informacijos >>
 


  
  
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
K. Petrausko g. 31
Tel. +370 37 730163

Daugiau informacijos >>
 Juozo Gruodžio memorialinis muziejus

Salako g. 18
Tel. +370 37 732498

Daugiau informacijos >>
 
  
 Lietuvos liaudies buities muziejus
L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės

– tai vienas didžiausių (195 ha) ir daugiausiai eksponatų (140 pastatų ir daugiau nei 88 827 kilnojamų eksponatų) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Muziejus atspindi XVIII a. pab. – XX a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas.

Daugiau informacijos >>
 

  
  
P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos
instrumentų muziejus

L. Zamenhofo g. 12
Tel. +370 37 206820

Daugiau informacijos >>
 Kauno lėlių teatro muziejus
Laisvės al. 87a
Tel. +370 37 220061; +370 614 77239

Daugiau informacijos >>
 
  
  
  
Kauno technologijos universiteto muziejus
K. Donelaičio g. 73
Tel. +370 37 300633

Daugiau informacijos >>
 Lietuvos banko Pinigų muziejaus filialas Kaune

Maironio g. 25
Tel. +370 37 490615

Muziejuje sužinosite apie finansų ir banikininkystės raidos laikotarpį: pirmųjų lietuviškų pinigų atsiradimą XII a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikšytstės monetas, kredito įstaigų tinklo formavimasį Kaune XIX a., sudėtingus prekinius piniginius santykius valstybės kūrimosi metu, Lietuvos banko įsteigimas ir nacinalinės pinigų sistemos sukūrimą, jos sunaikinimą sovietinės okupacijos metu ir Nepriklausomybę atkūrusios valstybės finansų sistemos kūrimą.

Daugiau informacijos >>
 

 Lietuvos medicinos ir farmacijos
istorijos muziejus

Rotušės a. 28
Tel. +370 37 201569


Muziejuje eksponuojami Lietuvos ligoninių, vaistinių ir farmacijos įmonių įrengimai ir baldai, medicinos prietaisai, dokumentai, medikų ir farmacininkų asmeniniai daiktai.

Daugiau informacijos >>
 

  
  
  
„Stumbro“ muziejus
K. Būgos g. 7
Tel. +370 686 94388

Daugiau informacijos >>
 Kauno tvirtovės VII fortas
Archyvo g. 61
Tel. +370 655 66550

1883–1889 m. Kauno tvirtovės III gynybos sektoriuje, dabartiniame Žaliakalnio rajone, statomas Kauno tvirtovės VII fortas, paskutinis Rusijos imperijos mūrinis fortas.
1924–1940 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, forte įsikuria Lietuvos valstybės archyvas, forte saugomi iš Sovietų Rusijos gražinami jaunai valstybei svarbūs juridiniai dokumentai.
1941–1943 m. VII forte prasideda masinis žydų tautybės kauniečių naikinimas, per dvi 1941 metų savaites forte nukankinami keletas tūkstančių žmonių. Vėliau šiame gynybiniame įtvirtiniame laikomi ukrainiečių tautybės sovietiniai karo belaisviai. Forte nužudytos bei čia pat palaidotos aukos buvo ilgam pamirštos tiek sovietų valdžios, tiek ir visuomenės.

Daugiau informacijos >>                                                  VII forto memorialinis maršrutas >>
 

 Brangakmenių (Gemologijos) muziejus

Zamenhofo / Kurpių g. 13
Tel. / faksas +370 37 227780


Daugiau informacijos >>
 

  
  
  
Lietuvos sporto muziejus
Muziejaus g. 7
Tel./faksas +370 37  220691; tel.  +370 37 209820

Daugiau informacijos >>
 Ryšių istorijos muziejus
Rotušės a. 19
Tel. +370 37 424920

Muziejus yra sukaupęs per 14 tūkst. įvairių dokumentų, fotografijų, pašto ženklų bei kitų istorinių ryšių technikos eksponatų. Kaip veikia kai kurie eksponatai, pvz. telegrafo aparatai bei senosios telefono stotys, gali išbandyti pats ekspozicijų lankytojas. Muziejuje demonstruojamas vienas pirmųjų elektros ryšio įrenginių, prdėjusių veikti XIX a. Lietuvoje - morzės telegrafo aparatas.
Muziejuje taip pat galima paskambinti iš veikiančios dekadinės žingsninės telefono stoties. Vaikams siūloma pakalbėti arba padainuoti per vietinės transliacijos radijo mazgą mikrofonu...

Daugiau informacijos >>
 

 Parodos Kaune >>

Lankytinos vietos Kaune >>

Maldos namai Kaune >>
 

Kas vyksta Kaune?
  • 19:00 - 20:00
  • 20:00 - 21:00
  • 21:00 - 22:00
  • visa diena

KAUNO MUZIKA

Vieta, kur rasi KAUNO atlikėjų arba muzikos, atliekamos KAUNE, vaizdo klipus...